Modificări legislative extrem de necesare

Recent, Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege ce prevede modificarea unor acte normative, „în scopul îmbunătățirii procesului de administrare și deetatizare a proprietății publice”. Astfel, Guvernul îşi doreşte ca, prin aceste modificări, să fie concretizate procedurile de comercializare a întreprinderilor de stat/municipale, evitând ratarea veniturilor în bugetul de stat în urma înstrăinării patrimoniului public. 

Citind argumentarea oferită de Guvern, reţinem că, la concret, proiectul legii prevede că, la momentul expunerii bunurilor întreprinderilor de stat/municipale spre privatizare să fie incluse în componența acestora și terenurile aferente, constituind în comun cu clădirile un complex patrimonial unic. În prezent, acest aspect lipsește, la licitații fiind expuse de cele mai multe ori doar bunurile imobile fără teren. Guvernul consideră că aceasta determină o valoare cu mult mai mică decât cea reală, iar în unele situații, lacuna dată permitea abuzarea și privatizarea cu prețuri reduse a unor complexe patrimoniale de valoare. Scopul urmărit de Executiv este ca, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, să fie posibil de privatizat doar complexul patrimonial în întregime la o valoare rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare de către un evaluator independent, dar nu mai mică decât prețul determinat în corespundere cu Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.  

În rândurile de mai sus eu m-am referit doar la argumentele de care s-a condus Guvernul, iar în continuare aş vrea să mă expun şi asupra beneficiilor pe care le vor avea reprezentanţii mediului de afaceri. Din start, voi preciza că aceasta este una din rarele situaţii când interesele Guvernului coincid cu cele ale potenţialilor investitori. Pot să vă spun din experienţa proprie cât de dificil este să achiziţionezi un imobil aparţinând autorităţilor centrale sau locale şi neavând acces la terenul aferent. Practic, nu poţi face nici un plan de dezvoltare, nu poţi face investiţii majore, nu poţi amenaja zona astfel încât aceasta să corespundă cu necesităţile ce reies din modernizarea imobilului achiziţionat. Ceea ce propune Guvernul nu e doar logic, ci şi extrem de necesar. Mai mult ca atât, eu aş veni şi cu o sugestie la iniţiativa Executivului – printr-o prevedere specială a legii, agenţilor economici ce au achiziţionat/privatizat anterior imobile/întreprinderi de stat trebuie să li se permită în mod prioritar să pretindă la achiţionarea/privatizarea terenurilor aferente în condiţiile prevăzute de Legislativ sau de Executiv. Astfel, nu doar că se vor crea premise pentru dezvoltarea afacerilor (ceea ce indirect va însemna beneficii şi pentru stat), ci şi se vor repara mai multe situaţii de nedreptate admise în raport cu investitorii oneşti.

Cu titlu de concluzie: iniţiativa Guvernului e bună şi ea trebuie transpusă în practică cât mai repede posibil, cu unele completări de maximă importanţă. Dacă acest lucru se va face, efectele benefice nu vor întârzia să apară.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.